Gần đây, có một hôm nọ, tôi bị căng thẳng vì chuyện tiền nong đến ...

Mình thấy hơi lo lắng, bận tâm vì tiền. Không phải là hiện tại mình ...

Sau khi tham gia hành trình kết nối với tiền, hôm nay tổng kết tháng ...

Mọi người hay hỏi mình: tại sao những lúc nhận lương, rồi lúc được thưởng ...

Thứ 2 tới. Mình sẽ mở một tài khoản số đẹp để làm tài khoản ...

Trước giờ mình nghĩ mình chỉ có thể tiêu tiền nhỏ thôi, và mình không ...